Soi cầu toàn diện  
 
   
 
Độ dài của cầu:    ngày
Ngày
Số ngày cầu chạy:
12345678
Kết quả soi cầu ngày 22/11/2023 tìm được 70 cầu có độ dài >= 5 ngày:
00020303030404040506091010111516161818181920202525283030313132323233333435353536384042485656565759606166697070707172727579838484858696969799
Trong đó có 29 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 35 cặp số khác nhau, trong đó có 23 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 03,30: 5 cầu (5 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 03 hoặc 30)
Thống kê cầu lặp:
03,305 cầu
04,404 cầu
02,203 cầu
16,613 cầu
18,813 cầu
23,323 cầu
35,533 cầu
48,843 cầu
56,653 cầu
69,963 cầu
07,703 cầu
06,602 cầu
01,102 cầu
25,522 cầu
13,312 cầu
332 cầu
38,832 cầu
57,752 cầu
27,722 cầu
79,972 cầu
001 cầu
05,501 cầu
09,901 cầu
111 cầu
15,511 cầu
19,911 cầu
28,821 cầu
34,431 cầu
36,631 cầu
24,421 cầu
59,951 cầu
661 cầu
17,711 cầu
58,851 cầu
68,861 cầu
991 cầu