Soi cầu toàn diện  
 
   
 
Độ dài của cầu:    ngày
Ngày
Số ngày cầu chạy:
12345678
Kết quả soi cầu ngày 22/11/2023 tìm được 29 cầu có độ dài >= 6 ngày:
0003030609202525303032323334363848565759617071728485869699
Trong đó có 9 cầu dài trên 6 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 23 cặp số khác nhau, trong đó có 8 cặp số có cầu chạy hơn 6 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 03,30: 4 cầu (4 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 03 hoặc 30)
Thống kê cầu lặp:
03,304 cầu
25,522 cầu
23,322 cầu
48,842 cầu
001 cầu
06,601 cầu
09,901 cầu
02,201 cầu
331 cầu
34,431 cầu
36,631 cầu
38,831 cầu
56,651 cầu
57,751 cầu
59,951 cầu
16,611 cầu
07,701 cầu
17,711 cầu
27,721 cầu
58,851 cầu
68,861 cầu
69,961 cầu
991 cầu