Soi cầu toàn diện  
 
   
 
Độ dài của cầu:    ngày
Ngày
Số ngày cầu chạy:
12345678
Kết quả soi cầu ngày 22/11/2023 tìm được 465 cầu có độ dài >= 3 ngày:

Trong đó có 190 cầu dài trên 3 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 49 cặp số khác nhau, trong đó có 45 cặp số có cầu chạy hơn 3 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 12,21: 18 cầu (18 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 12 hoặc 21)
Thống kê cầu lặp:
12,2118 cầu
01,1017 cầu
56,6517 cầu
05,5016 cầu
06,6016 cầu
13,3116 cầu
16,6116 cầu
02,2015 cầu
25,5215 cầu
36,6315 cầu
23,3214 cầu
07,7013 cầu
35,5313 cầu
03,3012 cầu
15,5112 cầu
26,6212 cầu
0011 cầu
04,4010 cầu
58,8510 cầu
37,739 cầu
38,839 cầu
09,908 cầu
17,718 cầu
18,818 cầu
19,918 cầu
338 cầu
34,438 cầu
67,768 cầu
27,727 cầu
39,937 cầu
47,747 cầu
69,967 cầu
78,877 cầu
08,806 cầu
14,416 cầu
48,846 cầu
57,756 cầu
666 cầu
79,976 cầu
115 cầu
225 cầu
29,925 cầu
46,645 cầu
59,955 cầu
68,865 cầu
24,424 cầu
49,944 cầu
89,984 cầu
553 cầu
28,822 cầu
772 cầu
882 cầu
991 cầu