Soi cầu toàn diện  
 
   
 
Độ dài của cầu:    ngày
Ngày
Số ngày cầu chạy:
12345678
Kết quả soi cầu ngày 22/11/2023 tìm được 1236 cầu có độ dài >= 2 ngày:

Trong đó có 465 cầu dài trên 2 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 50 cặp số khác nhau, trong đó có 49 cặp số có cầu chạy hơn 2 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 01,10: 56 cầu (56 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 01 hoặc 10)
Thống kê cầu lặp:
01,1056 cầu
06,6045 cầu
05,5043 cầu
13,3139 cầu
12,2138 cầu
16,6138 cầu
07,7036 cầu
02,2033 cầu
17,7133 cầu
04,4032 cầu
67,7632 cầu
14,4131 cầu
03,3030 cầu
15,5129 cầu
19,9129 cầu
36,6329 cầu
09,9027 cầu
25,5227 cầu
56,6526 cầu
0024 cầu
08,8023 cầu
23,3223 cầu
37,7323 cầu
35,5322 cầu
47,7422 cầu
68,8622 cầu
27,7221 cầu
34,4321 cầu
39,9321 cầu
26,6220 cầu
38,8320 cầu
18,8119 cầu
24,4219 cầu
46,6419 cầu
59,9518 cầu
69,9618 cầu
78,8718 cầu
48,8417 cầu
57,7517 cầu
28,8216 cầu
58,8515 cầu
29,9214 cầu
45,5414 cầu
49,9414 cầu
3312 cầu
79,9712 cầu
1111 cầu
2211 cầu
6610 cầu
7710 cầu
89,9810 cầu
559 cầu
447 cầu
886 cầu
995 cầu